Lyhytterapia Lempeän syntytarina

Vaikka perustin Lyhytterapia Lempeän vasta vuonna 2022, juontaa sen synty paljon kauemmas taaksepäin ajassa. Aina vuoteen 2002 saakka. Halusin terapeutiksi. Minua kiehtoi ihmisen mieli, erilaiset elämät ja se, miten tarinamme täällä elämänpoluilla muotuvat.Erilaisten sattumien seurauksena minusta ei kuitenkaan tuolloin tullut terapeuttia. Opiskelin kasvatustiedettä ja opiskeluaikana työskentelin vapaaehtoisena opiskelijoiden ennaltaehkäisevän mielenterveystyön parissa Nyyti Ry:ssä. Kiinnostus ihmisen mieleen, kehitykseen ja käyttäytymiseen sai minut lopulta erikoistumaan kasvatuspsykologiaan, josta väittelin tohtoriksi 2012. Työskentelin pitkään opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistolla.

Myöhemmin polkuni työuralla vei minut, vastoin kaikkia ennakkoajatuksiani, Puolustusvoimiin. Siellä viihdyin kuusi vuotta tehden tutkimusta ihmisen psyykkisestä toimintakyvystä ja kehittäen koulutusta, joka valmentaa ihmisiä vahvistamaan omaa resilienssiään, stressinhallintakeinojaan sekä toimintaansa psyykkisesti vaativissa olosuhteissa. Tein myös työtä kriisialueilta palaavien sotilaiden kanssa tarjoten heille keskusteluapua ja mahdollisuuden purkaa elämää muuttaneita, kuormittavia ja usein traumaattisiakin kokemuksia.

Muutoksen ja henkilökohtaisen kasvun tukeminen erilaisissa konteksteissa oli kiinnostanut minua aina. Pikkuhiljaa, osin omienkin elämänkokemusten ohjaamana, kiinnostuin yhä enemmän elämäntapamuutoksista ja siitä psyykkisestä matkasta omaan mieleen ja kehoon, jolle ne yksilön vievät. Halusin ymmärtää terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia asioita paremmin ja opiskelin ensin liikunnanohjaajaksi ja sen jälkeen ravitsemustieteen maisteriksi erikoistuen ruokakäyttäymiseen.

Vuodesta 2019 olen työskennellyt hyvinvointivalmentajana elintapamuutosten ja elintapaohjauksen parissa sekä omassa yrityksessäni että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa.

Valmennustyö on opettanut minulle sen, miten elintapamuutokset kytkeytyvät aina laajempaan kontekstiin. Niiden äärellä kiinnostavimpia kysymyksiä eivät ole “miten syöt?” tai “kuinka paljon liikut?”. Ei. Kiinnostavimpia ja tärkeimpiä kysymyksiä ovat “miten jaksat?” ja “millaista elämäsi on ollut?”.Tämä oivallus synnytti halun tarjota rinnalla myös terapeuttisempaa lähestymistapaa oman elämän tärkeiden kysymysten pohtimiseen.

Syntyi Lyhytterapia Lempeä.

Ja sulki kahdenkymmenen vuoden ympyrän.