Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on matalankynnyksen keskusteluapua lieviin mielenterveyden haasteisiin, elämän erilaisiin haastaviin hetkiin, kriiseihin sekä itsetuntemuksen vahvistamiseen. Voit hakeutua terapiaan ja aloittaa ilman lääkärin lähetettä. Lyhytterapia ei ole Kela-korvattavaa psykoterapiaa. Se sopii toimii erityisen hyvin ennaltaehkäisevänä työskentelymuotona mielen hyvinvoinnin lisäämiseen, mutta myös sellaiseen mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kroonistunut.

Lyhytterapia voi toimia myös tukena odottaessasi pääsyä psykoterapiaan tai lopetettuasi psykoterapian. Mikäli hakeudut lyhytterapiaan psykoterapiaprosessin aktiivisvaiheessa (haluat esimerkiksi tukes johonkin toiseen asiaan), otathan asian ensin puheeksi psykoterapeuttisi kanssa.

Kenelle lyhytterapia sopii? Milloin lyhytterapiasta on apua?

Lyhytterapia sopii monille ihmisille. Oikeastaan voisi sanoa, että se sopii kaikille, jotka haluavat pitää hyvää huolta omasta itsestään.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä erilaisia elämäntilanteita, hankalalta tuntuvia asioita ja kriisejä, omaan terveyteen liittyviä huolia, uupumusta, ihmissuhteisiin liittyviä haasteita, työhön/opiskeluun liittyviä paineita, itsetuntemuksen, itsetuntoon liittyviä asioita sekä muun muassa syömisen pulmiin, häiriintyneeseen syömiseen ja kehonkuvaan liittyviä asioita.

Tunteita, jotka saavat ihmisetusein hakeutumaan lyhytterapiaan, on muun muassa pelko, ahdistus, neuvottomuus, suru, alakulo, väsymys, huoli tai jännittäminen.

Lyhytterapiasta on hyötyä myös erilaisissa elämän muutos- ja nivelvaiheissa, jolloin menet kohti uutta ja kaipaat keskusteluapua uuden tilanteen ja sen herättämien tunteiden jäsentämiseen. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi elintapamuutokset, ero, uran tai työpaikan vaihdokset.

Mieltä painavat asiat eivät aina edellytä pitkää hoitosuhdetta vaan luottamuksellinen ammattilaisen tarjoama keskusteluapu, kuuntelu ja uusi näkökulma voivat jo auttaa eteenpäin.

Tavoitteeni on aidosti olla sinulle avuksi ja näin ollen kerron sinulle avoimesti, mikäli ammattilaisena koen, että hyötyisit lyhytterapiaa enemmän pitkäkestoisesta ja syvällisemmästä psykoterapiasta.

Lyhytterapian kesto

Lyhytterapiassa jo muutama käynti voi olla riittävä. Käyntikertoja on yleensä 1-20, mutta niitä voi olla joissakin tapauksissa myös enemmän. Tapaamisten määrä ja tiheys sovitaan aina yksilöllisesti sinun tarpeen ja tilanteen mukaan. Sinun ei tarvitse sitoutua terapiaan ennalta sovitun käyntimäärän mukaan.

Ensimmäisessä tapaamisessa käymme läpi elämäntilannettasi ja lyhytterapian soveltuvuus sinulle tärkeisiin kysymyksiin. Opastan sinua sinulle sopivaan terapiaprosessiin.

Vaikka lyhytterapia on usein lyhytkestoista, ei se tarkoita sitä, että työskentelemme kiireessä kohti ratkaisuja. Prosessit ottavat sen ajan kuin ne vaativat ja etenemme aina sellaisessa tahdissa, joka tuntuu sinusta hyvältä.

Lue lisää täältä:

Lyhytterapeuttiyhdistys Ry

Suomen Lyhytterapeutit Ry