Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on vahvuuksiin ja voimavaroihin nojaava lähestymistapa. Ratkaisukeskeisyyssä ytimessä on tunnistaa ne asiat omassa elämässä, jotka toimivat. Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse tai kannata korjata. Voimavarat vahvistuvat, kun näitä toimivia asioita lähdetään lisäämään ihmisen elämään. Työskentely tähtää toipumisen vahvistamiseen toiveikkuuden ja toivon heräämisen myötä.

Työskentely on asiakaslähtöistä eikä ratkaisut tarkoita terapeutin ratkaisuja. Erilaiset työskentelytavat ja harjoitukset pyrkivät siihen, että sinä löydät itse oivalluksen ja ymmärryksen kautta ratkaisukeinoja terapiassa käsiteltäviin aiheisiin.